Avon’dan Flormar’a mücadele devam ediyor: Avon direnişçisi Akın Gerçek’in davası DGD-SEN lehine bozuldu

Kamuoyu, Avon Kozmetik deposunu 19 Mayıs 2016 tarihinde 8 işçinin işten atılması ve 23 Mayıs 2016’da başlayan direniş ile duymuştu. 64 gün süren direniş boyunca direnişçi işçiler Akın Gerçek ve Eylem Görgü, Avon Gebze deposunun önünde haklarını ararken depo içerisinde de DGD-SEN’in örgütlenme faaliyeti sürdü. Direnişçi işçi Akın Gerçek için açılan işe iade ve sendikal tazminat davasının sonucu işe iade kabul, sendikal tazminat red şeklinde verilmişti. DGD-SEN kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf mahkemesi Akın Gerçek’in davasını sendika lehine bozdu. Muvazza araştırılmadan karar alındığına kanaat getiren mahkeme, davanın tekrar görülmesi kararını aldı.

2016 yılında gerçekleşen 64 günlük Avon direnişinin ardından işyeri komitesi direnişi farklı bir biçime evrilttiklerini bundan sonrasında hukuki mücadele ve işyerinde örgütlenme faaliyetine devam edeceklerini açıklamışlardı. Hukuki mücadelede mahkeme fiyasko bir kararla Avon direnişçisi Akın Gerçek’in sendikal sebeple işten atıldığını kabul etmemiş, DGD-SEN  kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. Mahkemede kararı DGD-SEN ve Akın Gerçek lehine bozdu. Akın Gerçek’in sendikal tazminat davası yeniden görülecek.

DGD-SEN ise söz konusu kararla ilgili bir metin yayımladı. Metnin tamamı şu şekilde:

Sendikamızın bir yılı aşkın bir süre gizli sendikalaşma faaliyeti yürüttüğü Avon Kozmetik deposunu kamuoyu, 19 Mayıs 2016 tarihinde 8 işçinin işten atılması ve 23 Mayıs 2016’da başlayan direniş ile duydu. 64 gün süren direniş boyunca direnişçi işçiler Akın Gerçek ve Eylem Görgü, Avon Gebze deposunun önünde haklarını ararken, depo içerisinde de örgütlenme faaliyetimiz sürdü. 64 günün sonunda direnişi farklı bir biçime evrilttiğini açıklayan Avon direnişçi işçileri ve işyeri komitesi hukuki mücadelelerine devam edeceklerini açıklarken işyerinde de örgütlenme faaliyetini sürdüreceklerini ilan etmişlerdi.

Sendikamız Avon direnişi ile suya yazı yazmadığının farkındaydı. 22 gündür süren Flormar direnişi ile birlikte işçilerin birbirlerini takip ettiklerini, direniş hafızasının aktarıldığını gördük, sevindik. Flormar da tıpkı Avon gibi kadınların tüketimine yönelik ürünler üretiyor. Bir taraftan da kadınları güçlendirdiğini iddia ederek “Kadınlar isterse her şeyi yapar” sloganıyla işçi kadınlar üzerindeki vahşeti gölgelemeye çalışıyordu. 124 direnişçi Flormar işçisi arasından 100’e yakın kadın işçi “Flormar yalan söylüyor. Bizim tepemize basa basa kadınlara güzellik, güç vaat ediyor.” diyerek isyanlarını duyurdu. Tıpkı Avon direnişinde olduğu gibi “Kozmetik ürünlerinin değil direnişin güzelleştirdiği” sözü ve eylemi kamuoyunda karşılık buldu. Flormar direnişi dayanışma ile büyüdü, büyüyor. Bizler eminiz ki direniş kazanacak!

Avon’da süren mücadelemizde ise lehimize son bir gelişme daha gerçekleşti. Direnişçi işçi Akın Gerçek için açtığımız işe iade ve sendikal tazminat davasının sonucu işe iade kabul, sendikal tazminat red şeklinde verilmişti. OHAL koşullarında süren hukuki mücadelemiz Avon patronlarının müdahalesine daha açık hale gelmişti ve bizler için Akın Gerçek gibi 64 gün kapı önünde direnen bir işçinin sendikal sebeple işten atılmasının mahkeme nezdinde reddedilmesi kabul edilebilir bir şey değildi. Kararı istinaf mahkemesine taşımıştık. İstinaf mahkemesi Akın Gerçek’in davasını sendikamız lehine bozdu. Muvazza araştırılmadan karar alındığına kanaat getiren mahkeme, davanın tekrar görülmesi kararını aldı.

Avon’la mücadelemiz hukuki alanda, işyerinde çalışma koşullarına itiraz ettiğimiz denetim süreçlerini işleterek, patronların sendikamızdan korkmaları üzerine işkolu değiştirme stratejilerini yok ederek devam ediyor. Avon patronlarının görmesi gereken şey şu: Başvurdukları her arka yol, bizden kaçmaya çalıştıkları her strateji, mahkemelerdeki küçük zaferleri, denetimlerdeki kirli oyunları bizim mücadele azmimizi tetiklemekten başka hiçbir işe yaramıyor! Öyle ki Avon patronları kaçak göçek yollarla direnişi unutturmaya çalıştıkça yeni direnişler işçilerin isyanlarında bir bir yeşeriyor. Avon’dan Flormar’a kadınları güçlendirdiği iddia eden kozmetik patronlarına karşı kadın işçilerin mücadelesi sürüyor…

DGD-SEN

Kaynak: Umut-Sen