Beyoğlu Belediye Başkanına ‘kötü’ haber: Okmeydanı’nı Şanzelize yapamazsın!

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Misbah Demircan’ın, “Okmeydanı’nı Şanzelize yapacağız” dediği projeye ilişkin kentsel dönüşüm planının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre; İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Beyoğlu ve Şişli sınırları içinde kalan 90 bine yakın yurttaşın yaşadığı Okmeydanı için ve mevcut mahalle dokusu hiç dikkate alınmadan hazırlanan planın yürütmesi durduruldu. Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Misbah Demircan’ın, “Okmeydanı’nı Şanzelize yapacağız” dediği projeye ilişkin planın; şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığının altını çizdi. Plan, 18 Mart 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AKP’li üyelerin oyları ile kabul edilmişti.

Telafisi güç zararlar doğabilir

Planın hukuka aykırı olduğunu vurgulayan mahkeme, planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirtti. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararında, şu ifadelere yer verildi: “Kentsel dönüşüm niteliğindeki dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın, kentsel dönüşün tasarım, sosyal, fiziksel, ekonomik ve yasal yönetsel boyutlarını besleyen araştırmalar, plan karaları ve plan uygulama araçları ve özellikle planlama sürecine katılımın niteliğine yönelik argümanlar açısından eksik kaldığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Bu duruma göre, dosyadaki bilgi ve belgelerler bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.03. 2016 tarih ve 552 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”