Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler oturma eylemi başlattı

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler, Güney Kampüsü’nde oturma eylemi başlattı. Talepleri kabul edilene kadar kampüsü terk etmeyeceklerini duyurdular.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamlarının geri çekilmesinden turnikelerin kaldırılmasına kadar bir dizi talep sıralayarak Güney Kampüs’ü terk etmeme eylemi başlattı. “Bir grup meşgul edilen öğrenci” imzası ile bir bildiri yayımlayan Boğaziçililer tüm öğrencileri çadırlarıı ile Güney Kampüs’e çağırdı.

İşte öğrencilerin talepleri:

  • Yemekhane ücretlerindeki artışın derhal geri çekilmesi ve bu süreçte hiçbir yemekhane çalışanının mağdur edilmemesi
  • Akademik ve bilimsel üretimin yuvası olması gereken üniversiteyi karakola çeviren ve güvenlik ihtiyacını öğrencilere doğru sallanan bir sopaya çeviren turnike sistemlerinin derhal kaldırılması, bu sistemlere ayrılan bütçenin öğrenciden ücret talep edilmesini gerektiren uygulamaların son verilmesi yönünde kullanılması
  • Kampüsün fiziki şartları ortadayken derslere yetişmeyi bir çile haline getiren shuttle düzenlemesinin geri çekilmesi ve yeni düzenlemenin öğrenci talebi doğrultusunda yapılması
  • İkili cinsiyet sistemini ve heteronormativiteyi bir baskı aracı olarak kullanan yeni yurt düzenlemesinin geri çekilmesi, karma yurt sistemine geri dönülmesi ve en temel ihtiyaç olan barınmanın öğrenciye ucuz ve erişilebilir biçimde sağlanması
  • Öğrenci faaliyetleri üzerindeki sansür ve baskı yollu denetim mekanizmasının derhal ortadan kaldırılması
  • Okulun bütün karar alma süreçlerine okulun gerçek bileşenleri olan öğrenci ve emekçilerin eşit düzlemde dahlinin sağlanması
  • Bu bahsettiğimiz talepler bağlamında başta atanmış yönetimi temsilen Mehmed Özkan’ın direniş ve dayanışma alanımızda yapılacak açık foruma katılması ve taleplerimizi kabul ettiğini yazılı biçimde beyan ederek kamuoyuyla paylaşması,
  • Bu görüşmede sağlanacak eşit diyalog düzleminin sistemli biçimde devam ettirilmesi ve bir karar alma mekanizması haline gelmesi.

Kaynak: Sendika.org