DİSK’ten kıdem tazminatının fona devrine karşı yurt çapında eylem çağrısı

Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda henüz netleşmiş bir tasarısı yok.

Kurulması planlanan fona her ay şirketler ödeme yapacak, çalışan da kıdem tazminatını emekli olunca alabilecek. Şu anki sistemde işten çıkarılan, askere giden ya da evlenen işçi, kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘ileriki günlerde kıdem tazminatı konusunun gündeme gelebileceğini, reformun halen olgunlaşma aşamasında olduğunu’ söylemişti.

‘Tazminat yok edilmeye çalışılıyor’

Sendikanın genel merkez binasındaki basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ‘AKP’nin referandum sonrası sermayenin tarihsel özlemlerini hayata geçirmek için emekçilerin temel haklarına yönelik saldırıyı zaman kaybetmeden başlattığını’ savundu.

Kıdem tazminatını ‘1936’dan beri Türkiye işçi sınıfının temel kazanımı’ olarak tanımlayan Beko, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir süreçte kamusal tartışma ortamı yaratılmadığını söyledi.

Beko, hükümetin kıdem tazminatını kaldırmak istediğini savundu: “Kıdem tazminatı bir yük değil Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımıdır. Kıdem tazminatından yasal olarak kurtulamayan işverenlerin önemli bir bölümü hile ile kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadırlar. Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı yükümlülüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır.”

‘İşten çıkarmak kolaylaşacak’

Kıdem tazminatının doğrudan işveren tarafından ödenmesi yerine fona devredilmesinin işten çıkarmaları kolaylaştıracağını ve çalışanların iş güvencesini azaltacağını belirten Beko, “İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir” diye konuştu.

Beko, 7 Haziran’da DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde çalışma genel müdürlükleri önünde eş zamanlı kitlesel basın açıklamaları yapılacağını ifade ederek taleplerini sıraladı.

* Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın.

* İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devlet ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin.

* İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun.

* Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilsin.

* Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılsın. Böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilsin.