Diyarbakır Barosu, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni hatırlattı

Bingöl’de kız çocuklarının futbol oynadığı video’nun paylaşılarak hedef gösterilmesi üzerine Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. 

Bingöl’de futbol oynayan kız çocuklarının videosu paylaşıldı ve çocuklar hedef gösterildi. Bunun üzerine Diyarbakır Barosu konu ile ilgili paylaşım yapan kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Baro konu ile ilgili açıklamasında Çocuk Hakları Sözleşmesi’deki ‘Oyun hakkı’ tanımını hatırlattı.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

Bingöl’de futbol oynayan kız çocukları hakkında yapılan açıklamalara karşı cevabımızdır.Öncelikle kız çocuklarının hedef alındığı videoyu, çocukları örseleyeceğini düşündüğümüzden paylaşmamayı tercih ettiğimizi ve videodaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyoruz.

Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre taraf devletler sözleşmede belirtilen hakları her çocuğa ırk,din,dil,cinsiyet,etnik-sosyal köken vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. Bunun yanısıra “oyun” çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olup “oyun hakkı” ise Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle koruma altına alınan temel haklardandır. Anlaşılacağı üzere devlet tarafından yapılan sözleşme kapsamındaki tüm faaliyetlere çocukların ayrım gözetmeksizin katılımı esastır. Daha açık bir ifade ile Sözleşmede koruma altına alınan haklardan, kız çocuğu da erkek çocuğu da ayrım gözetilmeksizin yararlanacaktır.Bu durum bahsi geçen videodaki futbol müsabakası için de geçerlidir.

Kız çocuklarını hedef alan, örseleyen ve haklarını engelleyen söz konusu açıklamaların bu denli rahat bir biçimde yapılması kabul edilemez.Ayrım gözetmeksizin her çocuğun hakkını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Oynayın çocuklar, dünya sizinle güzel!