Eğitim sistemi çürümüş durumda

Yarın, ilk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim yılı başlıyor. Ailelerden geçen eğitim yılı boyunca 30 değişik başlık altında para toplandığı saptandı.

Başlıkların tamamı şöyle;

1.Eğitimde katkı payı.

2.Kayıt parası.

3Karne parası.

4.Diploma parası.

5.Koruma derneği parası.

6.Dergi parası.

7.Servis ücreti.

8.Yardımcı kitap parası.

9.Spor kolu parası.

10.Tiyatro ve temsil giderleri.

11.Fotoğraf parası.

12.Teşekkür taktir belgesi parası.

13.Okul forma ücreti.

14.Okul arması.

15.Temizlik malzemeleri.

16.Boya tamirat ücreti.

17.Perde, masa örtüsü ücreti.

18.Cam parası.

19.Fotokopi ve sınav ücreti.

20.Tebeşir ücreti.

21.Sınıf köşeleri için para.

22.Kızılay’a yardım parası.

23.Bayrak törenleri için kıyafet.

24.Gezi parası.

25.Elektrik, su, yakıt ve telefon ücreti.

26.Bilgisayar alımı için ücret.

27.Hizmetli parası.

28.Sözleşmeli personel parası.

29.Vakıf parası.

30.Yetiştirme kursları parası.

Görüldüğü gibi idareci ile öğretmen, öğretmenle öğrenci arasına para girmiş durumda. Tüm eğitim ilişkileri bu paraya göre belirleniyor. Eğitim, toplumun geleceğidir ve bu geleceği kurmanın yolu eğitim hakkının “toplumsal bir hak”, eğitimin ise bir “kamu hizmeti” olduğunu kabul etmekten geçer. Eğitim hizmeti toplumun tüm üyelerine “eşit bir biçimde” verilmeli ve bu hizmet “kamusal kaynaklar” kullanılarak gerçekleştirilmelidir.