İçme suyu temiz olacak: JES projesi’nin iptali için açılan dava kazanımla sonuçlandı

Aydın Germencik’te Sondaj Yöntemiyle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti nedeniyle çevreye verilen zarar, içme suyundaki kirlilik gibi nedenlerle dava açılmıştı. Bugün açılan davanın kazanıldığı açıklandı.
Aydın Germencik ilçesinde 2017 yılında yaşanmaya başlayan içme ve kullanma suyu sıkıntılarının jeotermal enerji santrali (JES) kuyu ve sondajlarından kaynaklandığı ileri sürülmüştü. Aydın Çevre Mücadelesi Platformu (AYÇEM) Germencik çevresindeki yüzlerce JES çalışmaları yüzünden yer altı sularında ağır metal kirliliği belirlendiğini ve su kesintilerinin ardında bu kirliliğin olabileceğini açıklamıştı.

Açılan davada Aydın 1. İdari Mahkemesi “Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının iptaline karar vermiş ve dava kazanılmıştı. Fakat daha sonra temyiz davası açılmıştı.

Dün açıklanan dava sonucunda ise Danıştay Ondörtdüncü Dairesi Aydın 1. İdari Mahkemesi’nin kararını onayarak emsal karar verdi. Kararı Avukat Akın Yakan sitesinden yayımladı.