Türkiye Petrolleri genel müdürlüğü işgal edildi!

AKP’nin Varlık Fonu’na devrettiği Türkiye Petrolleri’nin tasfiye edilmesine yönelik girişimlere karşı Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü binası işçiler tarafından işgal edildi. İşçiler eylemin başlamasının ardından uzun süredir kendilerine randevu vermeyen Enerji Bakanlığı’na görüşmek üzere davet edildiler. Eylem davet üzerine şimdilik sona erdirildi.

Sendikanın konuyla ilgili açıklamasında “1954 yılından bu yana ülkemizde petrol ve bağlı sektörlerde kamu eliyle her türlü faaliyet ve yatırımın öncüsü olmuş Türkiye Petrolleri, büyük bir tehditle karşı karşıyadır” denilirken, “En stratejik kuruluşlarımızdan birisi olan Türkiye Petrolleri’nin tasfiyesine yol açacak plan devreye sokulmuş, kuruluşun küçültülmesi için düğmeye basılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Petrolleri’nin kurulduğu günden bugüne kendi bünyesinde yürüttüğü, saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’e (Turkish Petroleum International Company) devredilme sürecinin resmen başladığı belirtilirken, “Kuyu tamamlama, sondaj, workover ve jeofizik operasyonlar gibi birçok saha hizmeti, taşeron şirket TPIC’e devredilmektedir. İlgili karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından imzalanmış ve Bakanlar Kurulu’na intikal etmiştir. Bu karar, Türkiye Petrolleri’ne büyük bir darbe vuracak ve yabancı petrol tekelleri ile rekabet edemez, güçsüz bir şirket haline gelmesine neden olacaktır” denildi.

Kararın ardından çok sayıda işçinin güvencesiz hale geleceği ve işten çıkarılacağı belirtilirken, “Bu yanlıştan dönülmeli, bu devirden derhal vazgeçilmelidir! Türkiye Petrolleri’nin küçültülmesine ve zayıflatılmasına izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. Bu karar geri alınana kadar mücadelemiz sürecektir. Güvencesizleşmeye, hizmet alımlarına ve taşeronlaştırmaya hayır! Türkiye Petrolleri halkındır, sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

İşçiler eylemin başlamasının ardından uzun süredir kendilerine randevu vermeyen Enerji Bakanlığı’na görüşmek üzere davet edildiler. Eylem davet üzerine şimdilik sona erdirildi.