Birleşik Metal-İş’ten Erdoğan’a Cevap: Sorulacak büyük bir hesap var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yabancı sermayedarlara OHAL’i grev kararlarını engellemek için kullandıklarını söylemesi üzerine tepkiler devam ediyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), bir açıklama yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL konusundaki sözlerine bu ülkenin kimsenin kendi keyfi için birilerine peşkeşe çekemeyeceği kadar büyük bir ülke olduğunu, metal işçileri, banka işçileri, cam işçileri gibi binlerce işçinin bu milletin parçası olduğunu ve halkın asla boyun eğmeyeceğini ifade ederek tepki gösterdi.

Birleşik Metal-İş’in  örgütlü olduğu Asil Çelik, EMİS Grup gibi işyerlerinde OHAL sürecinde grevleri yasaklanmıştı.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklama şu şekilde:

Grevci İşçiler Terörist Değildir Sn. Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında OHAL gerekçesi olarak terör olaylarıyla, işçilerin demokratik hak alma araçlarından biri olan yasal grev hakkını kullanmalarını bir tutarak, yıllardır işçilerin, emekçilerin ensesinde boza pişiren AKP zihniyetini açıkça ortaya koymuştur.

Sn. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söylemiştir;

“Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça net. Bir yanda 80 milyon vatandaş, diğer yanda ruhunu ve bedenini şarlatana adamış terörist vardır.

“Biz OHAL’i iş dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça net.”

Bu son derece üzücü ve bir o kadar da düşündürücü açıklamanın üstelik böylesine önemli bir toplantıda yapılmış olması ülkeyi yönetenlerin sadece işçilere ve grev hakkına bakış açısını değil aynı zamanda demokrasi anlayışını da açıkça ortaya koymaktadır.

Unutulmamalıdır ki işçiler de en az işverenler kadar bu ülkenin vatandaşlarıdır; vergi verirler, oy verirler, askerlik yapıp can verirler, terlerini akıtıp emek verirler, üretim yaparlar, katma değer yaratırlar.

Yani eğer bugün bir vatandan söz ediyorsak o vatanın her zerresinde bu insanların kanları, canları ve alınterleri vardır.

Şimdi bunca hayat canları pahasına ve bedenleri tüketircesine ortaya konurken terörün bizatihi kurbanları da hatta onlarken olağanüstü hal gerekçesi olarak öne sürülen terör eylemlerinin hemen yanı başında bu insanların ekmek davalarının zikredilmesi ne hakka ne hukuka ne de adalete sığmamaktadır.

Sayın Erdoğan “Bu olağanüstü hal ülkenin zaten çok küçük bir parçasında uygulanıyor o da 80 milyon dışındaki bir avuç terörist içindir” derken, şimdi biz Cumhurbaşkanımıza soruyoruz; Bu küçük toprak parçası metal işçilerinin, cam işçilerinin ve banka işçilerinin çalıştıkları işyerleri midir? Buralarda çalışan binlerce işçi 80 milyona dahil midir? Dahil değillerse kendilerinden niye hala vergi alınmaktadır, askere çağrılmaktadır oy istenmektedir.

Bu soruların cevabını elbette bu ülkedeki her vatandaş gibi bizler de çok iyi biliyoruz. Ama bizleri bu soruları sormaya mecbur bırakan anlayışa elbette sorulacak büyük bir hesap olmalıdır. Çünkü bu ülke kimsenin kendi keyfi için birilerine peşkeşe çekemeyeceği kadar büyük bir ülkedir. Bu halk da asla güce boyun eğmeyecek kadar gururlu ve büyük bir halktır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

 Umut-Sen