Doğa kazandı: Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

Zeytinlikleri imara açan düzenleme kanun tasarısından çıkarıldı

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer alan zeytinlik alanları ilgilendirilen maddeler tasarıdan çıkarıldı.

Sanayi Komisyonu Başkanı AKP  milletvekili Ziya Altunyaldız, konuya ilişkin açıklamasında, “Çoğulcu demokratik bir anlayışla tüm kesimlerin görüşlerini aldık ve 3 parti grubu da uzlaşı temin ettik. Sonuç olarak zeytinlik maddesinin üretim reform tasarısından çıkarılması kararı aldık” dedi.

Geçtiğimiz ayın son günlerinde TBMM Sanayi Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmelerde zeytinlik alanlarla iligli düzenlemeler onaylanarak TBMM Genel Kuruluna gönderilmişti. TBMM Genel Kurula gönderilen yasa tasarısı zeytinlik alanlarla ilgili maddelerin yeniden görüşülmesi için komisyona çekilmişti.

Düzenleme büyük tepki çekmiş, zeytinliklerin ranta açılmak istenmesine çok sayıda yurttaş tepki göstermişti.