Eğitim Sen: 5 ayda 182 çocuk cinsel istismara uğradı, 1 yılda 56 çocuk işçi öldü!

Eğitim Sen, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yıl Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu’nu açıkladı. Eğitim Sen Genel Merkezi’nde Kadın Sekreteri Derya Yulcu tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı, eğitimden çalışma yaşamına, sağlıktan karar mekanizmalarına katılıma kadar yaşamın her alanında ciddi boyutlarda. Raporda, bu eşitsizliğin özellikle kadınları ve kız çocuklarını etkilediği belirtilerek, kız çocuklarının okula devamında toplumsal cinsiyet boyutunun tüm düzenlemelerle ve uygulamalarla hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Rapordan başlıklar şu şekilde:

“2016 yılında Ensar Vakfı’nda 45 erkek çocuğunun cinsel istismara uğramasının ardından, Adıyaman’da 30 öğrencinin cinsel istismara uğraması ile çocuk istismarının geldiği boyut ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuk istismarını önlemek için politikalar geliştirmediği gibi konuyla ilgili istatistik tutmaya bile gerek duymuyor. Kadın örgütlerinin yaptığı istatistikler ve mahkemelere yansıyan olaylar neticesinde, MEB’in cinsel istismarı meşrulaştıran politikaları sonucu, 2017 yılının ilk beş ayında 182 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.”

“AKP’nin cinsiyetçi politikalarından dolayı okula devam edemeyen kız öğrenciler erken yaşta evlendirilirken erkek çocuklar ise ev dışında çalıştırılmaya mahkûm bırakılmıştır. ”

“AKP iktidarı döneminde 20 bine yakın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bin olmuştur. İş cinayetleri hız kesmezken, çocuk işçi ölümleri de giderek “yerleşik” bir hal almıştır.”

“2015-2016 yıllarında karşımıza çıkan ‘küçük gelin’ Aman kızım, babana kocana karşı gelme’ şeklinde konuşması ,‘Kadın kocasına köle olmalıdır, kurban olmalıdır, olmazsa dayağı hak eder’ gibi örneklerle örtük (gizli) öğrenme yoluyla kız çocuklarının bilincine itaat etmesinin empoze edildiği bu eğitim öğretim yılında da farklı şekilde karşımıza çıkmaya devam etti. 2017 yılında, Mavideniz Yayınlarının 1. sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan ‘Etkinliklerle Okuma Yazma’ setinin 12. fasikülünde ‘Özge küçük gelin oldu’ cümlesiyle eşleştirilecek olan bir kız çocuğuna gelinlik giydirildiği bir görsel kitapta yer alırken, yayının bu şekilde Talim Terbiye Kurulundan nasıl geçtiği akıllarda soru işareti olarak kalmıştır.”