‘Hayır Tutuklanamaz’ etkinlikte yaşananlara dair açıklama yaptı

İzmir’de tutuklu olan “hayır”cılar için dün büyük bir buluşma gerçekleştirildi. Birçok siyasi partinin ve sivil toplum örgütünün ortak örgütlediği ‘Hayır Tutuklanamaz’ etkinliğinde yaşanan TKP krizine dair bileşenler ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada KP’li grubun, Erkan Baş’ın TKP Genel Başkanı olarak sunulmasından sonra slogan, yuhalama ve küfürle sahneye yöneldiği belirtiliyor.

KP grubunun olayla ilgili açıklamasının yalan olduğu belirtilen metinde, ‘KP’yi birleşik mücadeleye zarar veren bu sorumsuz saldırganlığı nedeniyle öz eleştiri vermeye ve özür dilemeye çağırıyoruz’ denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

HAYIR TUTUKLANAMAZ DAYANIŞMA GECESİNDE YAŞANANLARA DAİR ZORUNLU AÇIKLAMAMIZDIR

Hayır Tutuklanamaz kampanyası çerçevesinde yaklaşık iki ayı aşkın bir süredir faaliyet yürüttük. Referandumda çıkan %48,6 hayır oyunun meşruluğunun yarattığı moral ve umudu devam ettirmek için, iktidarın OHAL uygulamalarıyla sokağı her türlü abluka altına almaya çalışmasına karşı, sokakta görünür olmayı, sokağı terk etmemeyi önemseyerek kampanya boyunca İzmir’in her sokağında olmaya çalıştık. Yürüttüğümüz kampanya iktidarı rahatsız etmiş olmalı ki, tam da faaliyetin büyüyüp görünür olduğu bir dönemde 12 arkadaşımız gece operasyonuyla gözaltına alındı. Arkadaşlarımız 10 günü aşkın bir süredir gözaltında. 

“Hayır Tutuklanamaz” kampanyası, şaibeli referandum sonuçlarını kabul etmeyen, “Hayır”ın meşru olduğunu savunan ve bu yüzden tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için olabildiğince geniş bir zeminde bir araya gelmiştir. Öğrencilerden, işçilere, KHK ile işine son verilmiş emekçilerden memurlara, kurum temsiliyetlerinin ön planda tutulmadığı ama devrimci kurumların tüm gövdesiyle içinde olduğu bir faaliyet olarak tasarlandı. Zaten faaliyetin amaçlarından biri de ortak iş yapma ve dayanışma kültürünün sağlanması ve yaygınlaştırılmasıydı. Her zorluğa rağmen yürüttüğümüz kampanya başarıya ulaşmış ve 9 Haziran gecesi binlerce İzmirli tutuklu arkadaşlarımıza ve “Hayır”ına sahip çıktıklarını göstermiştir.

KONSERE SALDIRI VE KOMÜNİST PARTİ( KP) GERİLİMİ

Bilindiği üzere dayanışma gecemize DİSK genel başkanı Kani Beko, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy ve TKP Genel Başkanı Erkan Baş konuşmacı olarak katıldı. Biz Hayır Tutuklanamaz kampanyası yürütücüleri olarak bize sunulan beyanı esas alırız. Erkan Baş’a etkinliğe hangi unvanla katılacağını sorduğumuzda bize TKP Genel Başkanı unvanıyla katılacağını söylemiştir. Biz de bu beyanı esas alarak dayanışma gecesiyle ilgili hazırladığımız görsellere (afiş, davetiye, ayaklı pano, pankart) Erkan Baş’ı TKP Genel Başkanı olarak yazdık. KP’liler hazırladığımız afişlerle ilgili konuklarımızı arayarak astırmayacaklarını, yırtacaklarını beyan etmişlerdir. KP ile ilk görüşmemizde, “Hayır Tutuklanamaz” faaliyetinin nereden çıktığını, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu ve memleketin içinde bulunduğu genel politik havayla ilgili düşüncelerimizi aktardık. HTKP ve KP arasındaki gerilimin bu geceye taşınmaması gerektiği konusunda ricada bulunduk. Konserden iki gün önce KP genel merkezi tarafından (bize verilen bilgi bu yönde) 150 kişiyle konsere gelecekleri, eğer Erkan Baş “TKP Genel Başkanı” olarak anons edilirse konuşturmayacakları gibi tehdit içeren bir ifade DİSK ve HDP genel merkezine iletilmiştir. Tüm iyi niyetli çabalarımıza ve konuşmalarımıza rağmen, KP’liler tarafından bazı yerlerde bulunan ayaklı panolarımıza zarar verilmiştir. Tüm bunlara rağmen, gecenin sağlıklı bir biçimde sonlanması için, yapılan bu tehditler karşısında KP üyeleriyle Alsancak Nazım Hikmet Kültür Evi’nde Hayır Tutuklanamaz kampanyası gönüllüsü üç arkadaşın katılımıyla ikinci kez görüşülmüştür. Görüşmede KP’ye bu dayanışma gecesiyle ilgili hassasiyetlerimiz yeniden aktarılmış, konserde herhangi birine zarar gelmemesi, provokasyon olmaması ve konserin sorunsuz bir şekilde bitmesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. 9 Haziran günü KP’liler Hayır Tutuklanamaz yürütücülerinden bir arkadaşı arayıp dayanışma gecesini sabote etmek gibi bir amaçlarının bulunmadığını ifade etmişlerdir. Konser saatine doğru yaklaşık 150 kişilik KP’li grup, sahnenin sağ ve solunu tutacak bir biçimde ön sıralardaki bölümlerde yerlerini almışlardır. Bu tablonun kendisi zaten KP’lilerin konsere dayanışma için değil de provokasyon için geldiklerini açıkça göstermektedir. Erkan Baş, “TKP Genel Başkanı” olarak anons edilince KP’li grup sloganlarla sahneye yönelmiş ve bunun sonucunda arbede çıkmıştır. Yaşanan arbede esnasında “çocuklar ve kadınlar eziliyor, geceyi sabote etmeyin” uyarılarına rağmen KP’li grup gerilimi tırmandırmaya devam etmiştir. Görevli arkadaşlar, olayın büyümesini engellemeye çalışırken, KP’liler tarafından darp edilmiştir. Gerilim nedeniyle Hayır Tutuklanamaz konserine katılan İzmir halkı ise KP’nin sorumsuzluğuna karşı konsere sahip çıkmış,”Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarıyla KP’nin tutumunu protesto etmiş ve gecenin sonuna kadar konser alanını terk etmemiştir. 

Olayla ilgili KP Resmi twitter ve sol haber sitesinden Hayır Tutuklanamaz gecesinde yaşananlara dair yapılan asılsız haberler ve gerçekte olanlar: 

1. İddia: Aynı gece İzmir’de düzenleneceği bilinen “Hayır Tutuklanamaz” etkinliğine TKP İzmir İl örgütü destek vereceğini daha önce bildirmişti.

Cevap: Evet böyle bir bilgi Hayır Tutuklanamaz yürütücülerine verildi, yürütücüler de yapılan görüşmelerde etkinliğe katılmalarında “herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması kaydıyla” sakınca olmadığını iletti. 

2. İddia:”İzmir toplantısının gerek düzenleyicilerine gerekse gerçekleştirilmesinde belirli bir sorumluluğu olan DİSK yöneticilerine bu durum günler boyunca açıklanmış ve önlem alınması istenmiştir. Aldığımız yanıt ilgili konuşmacının “TKP Genel Başkanı” olarak sunulmayacağı yolunda açık bir taahhüt olmuştur. Son dakikaya kadar tekrar edilen bu taahhüt, ne yazık ki, bilmediğimiz bir nedenle yerine getirilmemiştir. Hatta bu konuşma öncesinde bir dizi HTKP üyesi “görevli” olarak alanda tertibat almıştır.” 

Cevap: Biz dayanışma gecesi öncesinde, KP ile yaptığımız tüm görüşmelerde Erkan Baş’ın TKP Genel Başkanı olarak anons edileceğini son söz olarak beyan ettik. Hayır Tutuklanamaz bileşenlerinin KP’ye anons meselesine dair her hangi bir taahhüdü yoktur. Ayrıca muhatap DİSK yöneticileri değil Hayır Tutuklanamaz bileşenleridir. HTKP üyesi görevli arkadaşlar zaten bu etkinliğin bir bileşeni ve örgütleyicisi olduğu için doğal olarak salon güvenliğinin sağlanmasında da görev almışlardır.

3. İddia “Bu yanlış anons üzerine alanda bulunan TKP yöneticileri itirazlarını dile getirmişler, düzenleyicilerin herhangi bir düzeltme girişiminde bulunmamaları üzerine de TKP üyeleri çıkmakta olduğunu gördükleri gerginliği yatıştırmak amacıyla alandan ayrılmışlardır. Bu gerginlik sırasında yaşanan bazı olumsuzluklar, TKP üyelerinin inisiyatifinde olan şeyler değildir. TKP üyelerinin etkinliğe saldırdıkları ise bütünüyle asılsız bir iddiadır”. 

Cevap: Yukarıda anlatılanın aksine KP üyeleri Erkan Baş’ın anons edilmesi sonrasında, sloganlar, yuhalamalar ve küfürlerle sahneye yönelmek istemişler, görevli arkadaşlar tarafından bu durum engellenmiştir. Bu sırada Hayır Tutuklanamaz bileşenlerindeki bir çok arkadaşımız darp edilmiştir. Asıl asılsız iddia, Sol Haber İnternet sitesinden ve KP sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalardır.

4. İddia “Çatışmanın başlangıç noktasını oluşturan İzmir etkinliğindeki yanlış anons konusunda tüm konuşmacıların, düzenleyicilerin ve ilgili kurumların uyarıldıkları, bu uyarılar sonucunda etkinlik düzenleyicilerinin duyurularda yer almış olan uygunsuzluğu sahneye taşımayacaklarını beyan ettikleri sabittir. Nitekim olayın hemen sonrasında DİSK yöneticileri bu durum nedeniyle sorumluluğun somut olarak yine DİSK’e bağlı bir sendikada görev yapan sunucuya ait olduğunu beyan etmişlerdir.”

Cevap: DİSK’in bu durumla ilgili verdiği beyanın bilgisine sahip değiliz. Kaldı ki yukarıda da belirtiğimiz üzere salonda kimin hangi unvanla sunulacağı konusunda muhatap Hayır Tutuklanamaz’ın bileşenleridir. Sunucu Hayır Tutuklanamaz’ın bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde görevini yerine getirmiştir. Bu duruma ilişkin KP ile yapılan ilk görüşmeden bu yana DİSK’in Hayır Tutuklanamaz’ın bir bileşeni olmadığını, destekleyici kurum olduğunu söyledik.

KP ile yaptığımız tüm görüşmelerde beyanın esas alındığı ısrarla söyledik. KP, konser gecesi “Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü” ibareli bir destek mesajını okunması için bize iletti. Biz de beyanlarını esas alarak metni okumak üzere sunucu arkadaşa ilettik. Buradan da anlaşılacağı gibi bizler hem KP’nin hem de HTKP’nin beyanlarını esas alan bir tutum içinde olduk. Ancak saldırı girişimi olduktan sonra mesaj okunamadı.

9 Haziran günü HAYIR TUTUKLANAMAZ dayanışma gecesinde, yaşananlarla ilgili olarak KP’yi birleşik mücadeleye zarar veren bu sorumsuz saldırganlığı nedeniyle öz eleştiri vermeye, özür dilemeye çağırıyoruz.

HAYIR TUTUKLANAMAZ BİLEŞENLERİ