Hemşirelik haftasına polis ve güvenlik müdahalesi

12 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla İstanbul Tıp Fakültesinde açıklama yapmak isteyen sağlık emekçileri darp edilerek bahçe dışına çıkarıldı.

12 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Çapa’da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi içinde açıklama yapmak isteyen SES üyelerine fakülte yöneticileri tarafından izin verilmedi. Polis tarafından engellenen sağlık emekçileri, güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek fakülte bahçesinin dışına çıkarıldı. Daha sonra giriş kapısı önünde yapılan açıklamada yapılan müdahale tepki gösterildi.

Giriş kapısında yapılan açıklamada konuşan SES Aksaray Şubesi Kadın Sekreteri Aynur Gürcan şunları söyledi: “Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında oldukça önemli bir yeri olan hemşireler, sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi, sağlık sisteminin bu dönüşüme paralel olarak yapılandırılması nedeniyle önemli sorunlar yaşamaktadır. Türkiye’de halka sunulan sağlık hizmetinin niteliği açısından hemşirelerin sorunları artık daha fazla göz ardı edilemeyecek bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Öncelikle sağlıkta dönüşüm programı ile yaygınlaştırılan güvencesizlik sonucunda aynı okulu bitiren, aynı işi yapan, aynı unvana sahip kişilerin farklı özlük ve mali haklara sahip olması kesinlikte kabul edilir bir durum değildir.”

AB’ye oranla 4 kat daha yoğun iş yükü

Kamu hastanelerinin her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamadığına dikkat çeken Gürcan, “Türkiye’de çalışan hemşireler olarak  bizler AB ülkelerine oranla 4 kat daha yoğun iş yükü ile karşı karşıyayız. Bu yoğun iş gücünün yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişi sonrası KHK’larla binlerce sağlık çalışanının ihraç edilmesi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yükümüzü kat be kat arttırmıştır. Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda hemşirelik mesleğinin ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınarak derhal harekete geçmesi gerekmektedir.  Hemşireler olarak; hastanelerde ve ikinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler, angarya çalışma, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performansa dayalı çalışma, zor ve gereksiz karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları, neoliberal toplam kalite yönetimi anlayışı ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi sorunlarla yüz yüzeyiz. Bu tablo sağlık hizmetinin her şeyden önce bir ekip hizmeti olduğu gerçeğini yok sayan, sağlığı metalaştırmaya çalışan bir anlayışın ürünüdür” diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.