İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘adaleti’: 58 işçi işten atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilave tediye hakkını isteyen işçilerden 58’i performans değerlendirme sistemi bahanesiyle işten çıkarıldı.
DİSK/Genel-İş’in örgütlü olduğu İZELMAN’da 25 ve İZENERJİ’de 10, DİSK/Dev Turizm-İş’in örgütlü olduğu Grand Plaza’da 8, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’in örgütlü olduğu İZULAŞ’ta 15 işçi işten çıkarıldı.

Evrensel’in haberine göre; işten çıkarmalara gerekçe olarak ise performans değerlendirme sisteminin sonuçları gösterildi, “verimsizlik” ve “devamsızlık” suçlamaları yöneltildi.

Buna karşın işten çıkarılan belediye çalışanlarının tamamının geçmişte belediyeden davacı olan ve hak arayışını yargıya taşıyan işçiler olması dikkat çekti.