Kıdem tazminatının fona devri bugün Bakanlar Kurulu’na sunuluyor

Kıdem tazminatının fona devredilmesi düzenlemesi bugün Bakanlar Kurulu’na sunuluyor. Peki bu değişiklik ne getiriyor, ne götürüyor?

Emek örgütlerinin ve sendikaların ‘kırmızı çizgimiz’ diyerek uzun süredir karşı çıktığı kıdem tazminatının fona devri düzenlemesi bugün Bakanlar Kurulu’na sunuluyor. Hükümet çalışanların kıdem tazminatıyla ilgili mağduriyet yaşadığını öne sürerek bu düzenlemeyi getirdi. Ancak fon uygulamasıyla işçilerin iş güvencesi elinden alınacak, tazminat yükünden kurtulan patronların daha kolay işten atması sağlanacak.

Kıdem tazminatının fona devri işçilere şu hak kayıplarını getiriyor:

* Kıdem tazminatı işçi-işveren arasındaki bir ilişki olmayacak. İş güvencesi boyutu yok olacak. İşverenler ceplerinden tazminat ödemeyeceği için daha kolay işçi atabilecek.
* İşçinin haklarını vermeyen işverene karşı “haklı fesih yapıp, kıdemini alma” kozu olmayacak.
* Bugün 1 yıl olan hak kazanma koşulu 15 yıla yükselecek. İşçi işten atıldığında ya da ayrıldığında 15 yılı dolmamışsa tazminat alamayacak.
* Kıdem tazminatı kara gün dostu olmaktan çıkacak. İşçi 15 yılını doldursa bile emekliliğe kadar kıdeminin tümünü alamayacak. 15 yılını doldurup kıdeminin bir kısmını alan işçinin, yeniden hak kazanabilmesi için her seferinde en az 5 yıl daha beklemesi gerekecek.
* Evlenen kadın işçi, kıdemini alıp ayrılamayacak.
* Kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanmayacak. Birçok hak kıdem tazminatına yansımayacak.
* Kıdem tazminatı enflasyon karşısında değer kaybedebilecek.
* Sigortaya gerçekten daha düşük ücret bildiriliyorsa, tazminat daha da azalabilecek.
* Fon doğru işletilmezse, kıdem pula dönebilecek.
* İşçinin eline geçecek tutar çok ciddi miktarda düşecek.