Küba’da komünizmin yol göstericisi anayasa değil, Che Guevara’dır

Küba’da yapılan oylamada “komünist bir toplum inşa etme hedefi” ifadelerinin kaldırıldığı yeni Anayasa parlamentodan geçtiğimiz hafta sonu geçti. Komünist Parti de dahil tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen yeni anayasa önce Küba’nın devrim lideri Fidel Castro’nun doğum günü olan 13 Ağustos’tan başlamak üzere 15 Kasım’a kadar kamuoyunda tartışılacak. Kamuoyu tartışmalarının ardında da anayasa değişikliği için referanduma gidilecek.

Küba’da komünizm hedefi 1935’te Batista diktatörlüğü yıkıldıktan sonra yasallaşmıştı. 2002’de bazı değişikliklere gidilen Küba’nın 1976 tarihli son anayasasında şu ifadeler yer alıyordu:

“Vatandaşlar için tanınan özgürlüklerin hiçbiri, Anayasa ve yasada kurulmuş olanın ya da sosyalist devletin varoluş ve amaçlarının tersine ya da Küba halkının sosyalizm ve komünizmi inşa etme kararının aksine uygulanamaz. Bu ilkelerin ihlalleri yasalarla cezalandırılabilir.”

Yeni anayasa taslağında ise “komünist bir toplum inşa etme hedefi” çıkarılıyor ve temelde sosyalizme odaklanılıyor.

Yeni anayasa taslağında özel mülkiyet hakkı verilmesi, eşcinsel evliliğin tanınması gibi değişiklikler de mevcut. Devlet Konseyi Genel Sekreteri Homero Acosta, anayasanın onaylanmasının ardından özel mülkiyet hakkı tanınacağını vurgularken ekonomik reformlarla canlanan küçük işletmelerin hukuki statüsünün güçlendirileceğini de söyledi.

Ayrıca yeni anayasa halkın onayını alırsa artık devlet başkanının yanında bir de hükümet başkanı olacak. Bunun için ise ilk defa bir başbakanlık makamı kurulacak.