Mart ayında 108 iş cinayeti yaşandı, 5’i çocuk

İSİG Meclisi aylık olarak yayımladığı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Mart ayında 108 iş cinayeti yaşandığı bunların 5’inin çocuk, 4’ünün kadın, 11’inin göçmen olduğu belirtildi.

İSİG Meclisi Mart ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapor, Kale Kayış işçilerinin çalışma koşullarının anlatılmasıyla başlarken temel sözü örgütlenme çağrısı oldu.

İş güvenliği uzmanı fabrikada hisse sahibi

6 Mart’ta direnişe başlayan Kale Kayış işçileri sendikal hakları için mücadele ederken, İSİG Meclisi bu ay yayımladığı raporda Kale Kayış işçilerinin çalışma koşullarına yer verdi.

Fabrikada çalışan iş güvenliği uzmanının aynı zamanda fabrikada hisse sahibi olması patron-iş güvenliği ittifakını gözler önüne serdi. Bu bağlamda ise araç ve yaya yolları ayrı olmaması, havalandırma tertibatının yetersiz olması, yangın eğitiminin verilmemesi ve ekipman eksikliği gibi sorunları çözümsüz bırakıldı.

2019’un ilk üç ayında 392 iş cinayeti yaşandı

Ocak ayında en az 159, Şubat ayında en az 125 ve Mart ayında en az 108 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Mart ayında gerçekleşen iş cinayetlerinde 108 emekçinin 85’i ücretli (işçi ve memur), 23’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 4’ü kadın işçi, 104’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleştiği belirtildi. 4’ü tarımda ve 1’i inşaatta 5 çocuk iş cinayeti yaşandı. 11 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi.

Kalp krizlerindeki artış uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucu

Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, madencilik, kimya ve enerji işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 32’si ücretli çalıştığı öğrenildi. Yüzde 68’ini oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran verilemedi.

En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve kalp krizi oldu. İSİG Meclisi bunun “uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucu” olduğunu belirtti.