Patronsuz, fonsuz, bağımsız bir gazetecilik mümkün – Gazete Hayır Kolektifi

Gazete Hayır, 2 yıl önce Türkiye ‘Başkanlık Referandumuna’ giderken hem ‘hayır’ kampanyasını güçlendirenler hem de ‘hayır’ demenin tek başına kurtuluş olmayacağını dillendirenler tarafından kuruldu. Kuruluşu itibariyle taraflıydı. Patronlar düzenine karşı tarafı netti; temsil edilme araçları ellerinden alınmış, yoksunlaştırılmış, emekçi ve ezilenlerin politik özgürlük mücadelesi.

Gazete Hayır, kurulduğu andan itibaren ‘’tarafsız gazetecilik’’ adlı liberal zırvanın egemenlerin ve sermayenin çıkarlarını savunmak olduğunu bilerek ve buna karşı bir gazetecilik anlayışıyla hareket etti. Bilginin özgürce dolaşıma sokulması kadar doğru bilginin açığa çıkarılmasına da önem verdi. Kendi gücünün farkında olmayıp, uluslararası bir haber ajansı gibi davranarak ancak sonuç itibariyle ‘’kopyala-yapıştır haberciliğinin’’ ötesine geçmeyecek bir internet gazeteciliğinden bilinçli olarak imtina etti. Güncel sorunlardan hareketle haberleri tarihsel, sosyal, politik bağlamı içinde yorumlamaya özen gösterdi. Egemen medyanın topluma sunduğuyla yetinmedi, gerçeğin görünenden ibaret olmadığını unutmadı. Dolayısıyla olup bitene ekleme-çıkarma yapmadan fakat dili ve olayı sorgulayacak biçimde, tarafını açıkça ifade ederek ve okuru bu tarafta yer almaya çağırarak haber yapmaya çabaladı. İzleyenleri birbirlerinden ve olaylardan haberdar kılmak, uzaktaki olaylarla kendi varoluş koşulları arasında ilişki kurmalarına yardımcı olmak ve olay, okur, yayıncı olarak aynı düzlemde yer almak için özen gösterdi.

Gazete Hayır, emekçilerin ve tüm ezilenlerin politik özgürlük mücadeleleri dışında kendine ait ayrı bir çıkarı olmayacağını ilke edindi. Kendini bu mücadelenin arkasında ya da önünde değil, bizzat içinde gördü. Mücadele içinde öğrendi ve öğretti. Bu mücadelenin ideolojik olarak sermayeden bağımsızlığını inşa etmek için çabaladı. Bu nedenledir ki ekonomik bağımsızlığını ısrarla korudu, uzlaşmaz gazeteciliği ısrarla savundu. Sermaye dünyasına, onun fonlarına, konforuna -tabiri caizse- içgüdüsel bir öfke ile baktı. Geleceğe dair bir ikbal kapısı olarak değil, özgürleşme mücadelesine mütevazı bir katkı sunabilmek adına gazetecilik yaptı.

İktidarın yoksunlaştırma politikalarını teşhir etti. İktidara karşı mücadele edenlerin sesini duyurmaktan taviz vermezken diğer yandan da muhalefetin sermaye ve düzen yanlısı tutumlarını görmezden gelmedi. Sömürücü, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, türcü, şoven ve mülkiyetçi tüm kişi ve kurumları teşhir etmeyi mücadelenin bir parçası olarak kendine görev bildi.

Salt bir teşhir ve eleştiri kanalı olarak gazetecilik yapmadı. Aynı zamanda temsil araçlarından mahrum bırakılmış ezilenler ve emekçilerin kendi sözlerini üretmesi, seslerini duyurması için imkân sağlamaya çalıştı. ‘’Sıradan insanların’’ araştırma yapmasını, yazmasını, çizmesini insanların kendi kendini yönetmesi konusunda bir mihenk taşı olarak gördü. Aydınlığın, maziyle, mülkle, şanla, şöhretle değil, bugünün mücadelesi içerisinden tekrar inşa edileceğinin farkında olarak hareket etti. Yaşayan hareketin kendi aydınlarını çıkarması için çabaladı, ısrar etti.

Gazete Hayır, yukarıda özetlediğimiz ilkeleri, hedefleri ve yayın politikasıyla 2 yılı geride bıraktı. Bu süre zarfında çok fazla eksiğimiz de oldu. Eksikliklerimizi ve eleştirileri, üzerinde düşünerek, irdeleyerek düzenin medya aygıtının/teknolojisinin üstüne çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirdik. Emekçilerin-ezilenlerin mücadelesinde iletişimi ve haberleşmeyi sağlamak konusunda günümüzün en önemli aracı olan sosyal medya ve internet haberciliğini kullanmakta ısrar ettik. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Gazete Hayır’ı; kuruluşundan beri içinde bulunduğumuz, birlikte mücadele ve müdahale imkanları geliştirdiğimiz Kent Enstitüleri ile dayanışma ilişkisini aşan bir ortaklaşma kurarak; Kent Enstitüleri’nde yer alan web-tasarım, kurgu, görsel tasarım, çeviri ve gazetecilik komiteleriyle birlikte politik özgürlükler mücadelesini toplumda daha görünür kılacak, daha çok özel içerik üretecek ve daha çok yorum-habercilik yapacak bir mecra haline getireceğiz. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını da yine bu amaçla yenileyeceğiz.

Emekçilerin bağımsız siyasal hattını kurmak için patronsuz, fonsuz ve bağımsız bir sosyal içerik platformunu inşa ediyoruz.

Gazete Hayır Kolektifi