TGC raporu: 59 gazeteci tutuklu, 123’ü yurtdışında kaçak

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin raporunda hapiste tutuklu olan gazeteci sayısının nisan ayı sonu itibarıyla 159’a yükseldiği ve yurtdışında 123 gazetecinin ise ‘kaçak’ durumunda bulunduğu tespit edildi.

Türkiye, hapisteki gazeteci sayısıyla dünya lideri olmaya devam ederken, Freedom House’un yayınladığı 2016 raporunda dört sıra gerileyerek 76 puanla dünyada 163’üncü, Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer aldı.

Tutuksuz yargılama talepleri reddediliyor

2017 yılı ilk dört ayında gazetecilere yönelik 46 yeni soruşturma ve 20 ilave dava açıldığı, bu arada gazetecilere yönelik hemen tüm davalarda tutuksuz yargılanma taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Gazetecinin görevini layıkıyla yerine getirmesinin olanaksız kılındığı, dolayısıyla da halkın haber alma hakkının ihlal edildiği tespit edilirken, sansür ve otosansür arttığı, elektronik sansür ile verilere ulaşmak artık mümkün olmadığı ifade edildi.

RTÜK’ün kuruluş amacına aykırı uygulamalar

RTÜK’ün ‘ceza ve sair yöntemlerle medya kurumlarının yayın politikalarını etkilemeye çalışması’ ve medya kurum yetkililerini toplayarak açıkça ‘sansür beyannamesi‘ ilan etmesinin, RTÜK’ün kuruluş amacıyla ve demokratik toplumda fikir ve basın hürriyeti kavramlarıyla çeliştiği belirlendi.

Gazete, dergi, ajans, internet haber siteleri, matbaalar, yayınevleri, dernekler ve vakıfların kapatılması uluslararası insan hakları ve uluslararası hukuk kavramları açısından kabul edilebilir gelişmeler olmadı.