Zeytinlikleri imara açan düzenleme kanun tasarısından çıkarılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, komisyonda görüşülen zeytinlik sahalarını imara açan düzenlemeyi kanundan çıkaracaklarını açıkladı. Çıkarılacak madde yalnızca konut ve turistik tesisi kapsarken zeytinciler maden ve sanayi izninin de çıkarılmasını istiyor.

Zeytinliklere yatırım yapılmasına olanak sağlayarak imara açan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bugün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Sendika.org’un haberine göre; Komisyondaki muhalefet vekillerinin tepkilerini çeken düzenleme ile ilgili konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi tasarıdan çıkaracaklarını bildirdi.

Konut yapılamayacak peki ya maden?

Tasarıdaki düzenlemenin çıkarılması ile zeytinlik alanlara konut, turistik tesis yapılamayacak. Ancak üreticiler yasağın maden, sanayi tesislerini de kapsamasını istiyor.

Ege’deki başta olmak üzere zeytin üreticiliğinin ve zeytinin sonu demek olan bu tasarıya karşı CHP ve MHP’de komisyonda söz alarak birer konuşma yaptı. MHP adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu “Kurulacak olan 9 üyeli Zeytin Sahaları Koruma Kurulu’nun içinde sadece 2 üyenin zeytin ile ilgili olması, bu kurulun zeytinciliğe hizmet edemeyeceğini göstermektedir. Bugün dekar başına 10-12 zeytin ağacı bulunduğu gerçeği ortadayken, tasarıyla dekar başına 15 zeytin ağacı bulunmayan yerlerin zeytinlik sayılmaması kötü niyeti işaret etmektedir. Bu yüzden gelin sektörün feryadını duyun, köstek olmak yerine onları daha fazla teşvik ederek, dünyada ilk söz sahibi olmalarını sağlayın” diyerek tasarıya itiraz etmişti.